Rope Access - Industri

Rope Access - Industri

Det är än idag ovanligt med reparbete vid service inom industrin, anledningen till detta är mer en brist på kunskap kring arbetet, än något annat.

Arbetet går betydligt mycket snabbare att utföra och det är enklare att komma åt objekt på hög höjd med rep, istället för att som traditionen bjuder, använda kranar och ställningar.

Vi på NSS är Utbildade enligt den internationella branschorganisationen för reparbete, SPRAT eller IRATA Vi uppfyller branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete.

NSS erbjuder rutinerade team som snabbt, enkelt och säkert utför diverse besiktningar och provtagningar på höjd.