Leverantörsinformation

Leverantörsinformation

Inköp
För NSS är det viktigt och ett krav att våra leverantörer följer alla lagkrav, att man efterföljer våra värderingar samt vår uppförande kod.

Fakturering
Utöver skatteverket krav på en faktura har NSS egna krav för att fakturan ska kunna hanteras i vårt system. Dessa krav måste vara uppfyllda för att fakturan ska hanteras och betalas.

Formkrav Faktura NSS

Vi på NSS önskar att ni som leverantör sänder fakturor elektroniskt

Ni har två val att välja mellan

1.E-faktura via fil 

2. Faktura via mail-PDF

Obs! endast en pdf-fil per faktura och mail

Nordic Skill Scandinavia AB:
Maila fakturan till faktura@nordicskill.com

Nordic Skill El & Installation:
Maila fakturan till fakturor@nordicskill.com

Fakturor per post

NSS kan i enstaka undantagsfall ta emot pappersfakturor men vi uppmanar alla våra leverantörer att  välja e-faktura alternativet.

Pappersfakturor som skickas till andra än postadresser än angiven postadress nedan  kommer inte att hanteras.

Nordic Skill Scandinavia AB
Kinnekullevägen 10
864 33 Matfors

Nordic Skill El & Installation
Kinnekullevägen 10
864 33 Matfors

nss_logos-gruppen-ai-1