Tjänster

Våra Tjänster

Vi erbjuder allt från ventilation till industriservice, fallskyddslösningar,
Rope access och utbildningar.

Vi kan aktivt hantera ditt driftbehov genom våra mer långsiktiga åtagandeformer.

Vid större installationer är vi med er ända från startgroparna, allt för att ta fram en så energieffektiv och bra lösning för er och miljön.

En väl underhållen anläggning är en fungerande anläggning.
Här arbetar vi med 2 delar, dels avtals-service där vi enligt skrivet avtal utför periodisk service till ett överenskommet pris på er anläggning. och andra delen, service, där fel åtgärdas utöver både ny-, till- och ombyggnationer i mindre skala.

Ovk är en obligatorisk kontroll ventilationssystem som skall utföras enligt svensk lag.
Nordic Skill har riksbehörig personal med stor erfarenhet som kan besiktiga just din ventilationsanläggning.

På förfrågan utför vi även radon- , luft-, ljud- och fuktmätningar samt mycket mera.
Såklart så hjälper vi er även med energieffektivisering på just er anläggning.

Vi utför alla typer av elinstallationer inom allmänna el- och teleinstallationer, belysning, process, automation, värmepump och solcellsanläggningar

Behöver du service och support till din automationsutrustning? På NSS hjälper vi dig att höja eller säkerställa driftsäkerheten genom olika serviceavtal.

  • Vi har erfarenhet av alla typer av entreprenader så som totalentreprenad, generalentreprenader, partnering.
  • Vi projekterar, designar och installerar kompletta lösningar för optimal funktion och en effektiv energianvändning.
  • Vi erbjuder kompletta elinstallationer- från projektering till färdig anläggning inom bostadsproduktion, offentlig förvaltning, sjukhus, affärscentra, kontor, hotell, industrilokaler etc.

Det går att spara stora summor på energioptimering av industrier. Till synes små besparingar ger stora förändringar över tid, och det vinner även miljön på. Ta vår hjälp och optimera din verksamhet, för ökad lönsamhet.

NSS har lång kunskap och erfarenhet av moderna system för både fastighets- och industriautomation.

System som styr och optimerar värme, ventilation och kyla som med fördel kan kombineras med andra fastighetssystem, tex. belysning, brandlarm, hissar och säkerhet.

Många industrifastigheter och industrilokaler – med även datahaller och hangarer – har stora platta tak, vilket är optimalt för solelproduktion. Solceller bidrar till att minska elkostnaderna i denna typ av stora industriella fastigheter. Det påskyndar även avbetalningen av solcellsanläggningen på industritaket, med en payoff-tid som oftast understiger 10 år.

Vi kan erbjuda montering och demontering av alla typer av byggställningar och utgår alltid från ditt behov för att hitta rätt ställning för det aktuella projektet, stort som litet. Våra tjänster innefattar fasad-, industri-, häng- och skyltställningar samt trapptorn och väderskydd.

Industriställningar kräver stor kunskap om ställningsbyggnation samt  om kundens specifika anläggning.

Fallskydd är avsedda att förhindra fall från höjd, eller om ett fall inträffar, bromsa upp fallet på ett säkert sätt. Det finns tre typer av fallskydd, personlig fallskyddsutrustning, fasta system och kollektiva fallskydd.

Skall du arbeta med ett projekt under en längre period? Med underlag, material eller verktyg som behöver skydd? Vi hjälper dig.

Vid anläggnings-, infrastruktur- och nybyggnationsarbeten används stämpställningar för att stabilisera eller möjliggöra färdigställande av stommar och andra viktiga bärande delar.

Fördelar med krympplast 

  • Ger lägre kostnader för tillsyn och underhåll

  • Passar bra i vindutsatta lägen eftersom tåligheten mot vind är stor.

  • Kan användas när ställning saknas, exempelvis limträkonstruktioner,

  • Fladdrar ej, ser snyggt och proffsigt ut.

  • När det ställs krav på att täckningen skall vara tät och inga ämnen tillåts läcka ut till omgivningen.

Industriellt reparbete eller på engelska Rope Access är en arbetsmetod som möjliggör säkert arbete på höga höjder och svåråtkomliga platser.

Vi innehar specialistkompetens inom Rope Access för Fastigheter.

Vi utför arbeten på industriarbetsplatser.

Vår specialiserade industripersonal utför  inspektioner i infrastrukturprojekt.