Rope Access - Fastigheter

Rope Access - Fastigheter

Fastighetsägare använder sig i allt större utsträckning av Rope Access-arbete eller reparbete vid fastighetsinspektion och fasadåtgärder, detta för att minska arbetets påverkan på omgivningen, rabatter och gräsmattor till exempel, eller för att komma åt på svårtillgängliga innergårdar.

NSS utför flertalet arbetstyper med rep och våra tekniker är utbildade enligt den internationella standarden SPRAT eller IRATA