EL - Service

El-Service som utvecklar

Med vår mer regelbundna service av installationer undviker du avbrott.

Fel i installationer är ofta svåra att upptäcka. Gamla och felaktiga elanläggningar är en stor brandrisk som ligger bakom många avbrott och bränder.

Utöver att vi ser till dina gamla installationer kommer vi även med moderniserande lösningsförslag för dina anläggningar.

NSS går igenom centraler, fördelning av belastningen, m.m. Vi ser över den heltäckande standarden helt enkelt.