Väderskydd

Väderskydd

NSS standardiserade & specialkonstruerade Väderskydd ger ett mycket bra skydd mot krävande väderlek. Skydden garanterar att ditt projekt inte får problem eller ökade kostnader pga väderpåverkan.

Stefan Westberg
Byggnadsställning
Tel: +46 (0) 60 750 23 67
stefan.westberg@nordicskill.com