Krympplast

Krympplast

Krympplast passar bra att använda för att täcka in fasader där ombyggnation och/eller renovation/restauration pågår. Vid höga krav på skydd från väder och vind, eller krav om att inte läcka ut miljöfarliga ämnen, så är krympplast en optimal lösning.

Den allsidiga krympplasten

  • Ger lägre kostnader för tillsyn och underhåll
  • Passar bäst när det ställs hårda krav på att täckningen skall vara tät och inga ämnen tillåts läcka ut till omgivningen.
  • Lättunderhållen
  • Minskar risken för vattenskador eller annan inverkan på arbetet, då filmen blir tät.
  • Skönare arbetsklimat
IMG_3966-1536x2048