Fallskydd

Fallskydd

Genom att utgå från den aktuella situationen kan vi kombinera och montera säkerhetsanordningarna efter ditt specifika behov. De olika yrkesgrupperna på bygget kan koncentrera sig på det de kan bäst och kommer att arbeta mer effektivt med säkra fallskyddslösningar på plats.

Att anlita en auktoriserad montör på planeringsstadiet gör att du redan från start får säkra och kostnadseffektiva fallskyddslösningar.

Fördelar med att anlita oss som auktoriserad montör
  • Expertkunskap
  • Anpassade och konkurrenskraftiga lösningar
  • Minskade utbildningskostnader
  • Minskade risker
  • Tidseffektivt
  • En enda, säker leveranskedja