Drift

Ventilationsdrift

En modern fastighet eller anläggning har många installationer som måste fungera dygnet runt, året om. Temperaturen måste vara behaglig, luften frisk och elen behöver fungera utan avbrott. Helst ska de olika tekniska systemen både samverka optimalt och förbruka så lite energi som möjligt. Låter det svårt? Bravida kan hjälpa dig.

Driftavtal förenklar fastighetsförvaltningen

Bravida hjälper till med löpande tekniska driften av alla typer av fastigheter och anläggningar. Vi ser till att alla system samverkar optimalt, att du inte råkar ut för driftstörningar och att du får hjälp direkt om problem skulle uppstå. Dessutom rycker vi in när något går sönder. 

Vi arbetar med alla typer av fastigheter och anläggningar, för kunder i olika storlekar. Genom vårt kundcenter kan vi erbjuda en enkel och smidig hantering av dina ärenden oavsett om du har en lokal eller en rikstäckande verksamhet.

Arne Johansson
Ventilation
Tel: +46 (0) 60 750 23 65
arne.johansson@nordicskill.com